Trobades Del Sector En Dansa València

Projectes APDCV

En aquestes trobades es tracten temes d’actualitat per al professional de la dansa (treball en xarxa, formació, transicions professionals, presentació de projectes, noves metodologies i conceptes…)

Trobades Del Sector En Dansa València

Actualitat i històric del projecte