DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

ÀREES DE TREBALL

Una de les principals línies de treball a l’APDCV és fomentar el desenvolupament professional dels socis mitjançant l’organització d’activitats i serveis encaminats a donar suport a la seua activitat laboral i professional, tal com estableixen els nostres estatuts.

Cal assenyalar que estes activitats no van dirigides només als nostres socis, sinó que estan obertes a la participació de tots els professionals de la dansa, independentment de la procedència i de l’afiliació.

Hi hem introduït diverses mesures destinades a fomentar la participació dels socis i dels professionals de sector en el funcionament i el disseny d’activitats de la nostra entitat.

Gràcies a les mesures de gestió adoptades el 2016 i que continuaran el 2021, l’APDCV intentarà incrementar la seua base associativa. A més a més, s’hi ha aconseguit mantindre el nombre de socis-col·laboradors i eliminar les baixes de socis per motius econòmics.