formació contínua del professional

ÀREES DE TREBALL

A l’APDCV, igual que a la resta d’entitats associatives, hem hagut de reelaborar el projecte formatiu de 2020-2021 a causa de la crisi provocada per la COVID-19.

Les accions formatives han de ser transversals i atendre de manera global els diversos perfils del professional de la dansa: intèrprets, creadors/es i docents de dansa. A la Comunitat Valenciana, quasi la meitat dels professionals de la dansa en actiu treballen com a docents i compaginen esta activitat amb l’activitat com a intèrprets (sobretot) i/o coreògrafs. La docència esdevé moltes voltes la principal activitat que sosté econòmicament el professional de la dansa.

Borses d’estudi

La borsa d’estudi és una ajuda econòmica perquè cada soci puga fer el curs, taller, seminari, jornada, etc. que s’adapte a les seues necessitats formatives i triar-ne lliurement el lloc, la data i l’horari, fet que flexibilitza més la formació. Per sol·licitar una borsa d’estudi, el soci ha d’enviar el programa del curs i el justificant de pagament. Per raons pressupostàries, un mateix soci només pot demanar una borsa d’estudi a l’any; una volta esgotades el nombre de borses d’estudis anuals, no se n’atenen més peticions.