Comunicació

ÀREES DE TREBALL

La nostra prioritat estos anys ha sigut consolidar la comunicació en la primera línia de gestió de l’APDCV i en este sentit hem assolit unes millores comunicacionals importants.

 

Les organitzacions cada volta reconeixen més el valor estratègic que pot reportar una bona política de comunicació. Qualsevol organització necessita de la comunicació per transmetre aquells missatges que considera rellevants per al seu públic objectiu. És la manera que tenen les entitats de dir als altres què fan, com i per què per tal que la societat perceba una imatge favorable dels serveis que presten.

 

La comunicació és una eina de gestió, però perquè esta comunicació siga eficaç requereix una planificació exhaustiva, on res quede en mans de l’atzar.

 

Des del confiment s’han mutliplicat les eïnes utilitzades per l’associació per a desenvolupar les diferents tasques de comunicació. S’han comprat diferents subscripcions en diferents plataformes per a poder treballar de forma online amb una millor qualitat.

Activitats

L’APDCV participa en diverses comissions i plataformes de reflexió, anàlisi i negociació:

Comunicació en línia

Presència a internet, xarxes socials i web.

Comunicació interna

Publitramesa, butlletí de notícies, esdeveniments, etc.

Mitjans de comunicació

Notes, comunicats i rodes de premsa.

Identitat corporativa

Aplicar la nova imatge creada el 2017 a tots els suports comunicatius.

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES I CAMPANYES DE PUBLITRAMESA

El butlletí de notícies és un instrument d’informació i comunicació interna.

Té una periodicitat d’enviament setmanal i és una de les eines de l’APDCV més valorades pel soci. El butlletí de notícies ofereix informació actualitzada sobre:

• Notícies de l’APDCV i del sector.
• Formació contínua.
• Espectacles en cartell.
• Convocatòries públiques d’ocupació.
• Ajudes i subvencions públiques i privades.
• Audicions i ofertes de treball, etc.

A més, el butlletí de notícies serveix al soci de plataforma de autopromoció, ja que pot fer-lo servir per publicitar i difondre les seues activitats.

Les campanyes de publitramesa van dirigides tant al públic extern com intern, una base de dades composta per 561 subscriptors. Estes campanyes es fan servir per a comunicacions especials: convocatòries de l’APDCV, notes i comunicats de premsa, felicitacions personalitzades, comunicacions urgents, notícies de política cultural i educativa, etc.

Tant el butlletí de notícies com les campanyes de publitramesa són elaborades, editades i difoses a través de la plataforma Mailchimp, que permet portar un seguiment de cada campanya i de cada butlletí emés amb l’objectiu de millorar els continguts, els horaris d’enviament, la taxa de obertura i d’enllaç a cada notícia, etc.

XARXES SOCIALS

El nostre perfil de Facebook té en l’actualitat més de 3.000 seguidors. Esta pàgina ens serveix com a instrument de comunicació amb tot el sector de la dansa, amb un abast global: autonòmic, estatal i internacional. El nostre instagram te 983 seguidors. El nostre perfil d’Instagram està vinculat tambè amb el twitter. Es genera material concorde a cadascuna d’aquestes xarxes.

L’objectiu que perseguim amb la nostra presència en xarxes socials és potenciar tres aspectes bàsics de la nostra organització:

Comunicar

Permet a l’APDCV comunicar i posar en comú informació i coneixements.

Crear comunitat

Ens permet trobar, integrar i generar comunitats dins del sector de la dansa.

Cooperar

Ens permet fer “coses” junts i fomentar el sentiment de pertinença a la nostra entitat

Seguix-nos en les xarxes socials

EQUIP DE TREBALL DE COMUNICACIÓ

Hi ha una responsable de comunicació extern que, entre d’altres coses, s’encarregarà del de l’actualització dels continguts, de l’edició i l’enviament setmanal del butlletí de notícies, del monitoratge i l’avaluació de les eines comunicatives, la redacció, l’edició i l’enviament de publitramesa i el disseny, el treball de camp i l’anàlisi de les enquestes d’avaluació. També és la persona encarregada de llançar comunicats, notes de premsa i organitzar rodes de premsa i gestió de xarxes socials.