Sobre APDCV

APDCV

L’APDCV, amb gairebé 35 anys d’història, és l’única organització professional de la Comunitat Valenciana que representa els interessos dels professionals de la dansa, no només a nivell autonòmic, sinó també a nivell estatal i internacional, a través del treball en xarxa que hi desenvolupa.

Missió

La missió de l’APDCV ve definida pels seus estatuts: l’APDCV uneix els professionals de la dansa de la Comunitat Valenciana i la seua missió és la representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats.

VISIÓ

Volem convertir l’APDCV en l’associació de referència per al sector de la dansa a la Comunitat Valenciana, dotar-la amb una estructura sòlida que atenga i canalitze les necessitats i les aspiracions del sector i que estes es vegen reflectides en la política cultural relativa al sector.

VALORS

Els principis pragmàtics que regeixen el treball de l’APDCV són l’eficiència, la professionalitat i la sostenibilitat.

Treballarem en equip aplicant coherència i transparència a la nostra acció, en una recerca contínua de la participació dels socis i del compromís amb la millora del sector de la dansa.