Cooperació amb altres institucions i entitats

APDCV

La pertinença a diverses entitats i plataformes s’enquadra dins de la defensa legítima dels interessos dels professionals que representem i del dret a una participació social activa en la política cultural local, autonòmica, estatal i internacional a través de les organitzacions autonòmiques, estatals i supraautonòmiques a què pertanyem.

En este sentit, l’APDCV ha establit una sèrie mecanismes de cooperació amb entitats i institucions que estan treballant en el sector de la dansa i hem creat estratègies d’acció col·lectives, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal. Fruit d’això, l’APDCV pertany, entre d’altres, a:

ConArte (Confederación de Artistas y Trabajadores del Espectáculo)

L’APDCV forma part de ConArte i és una de les tres associacions de professionals de la dansa que estan integrades en esta organització de caràcter estatal, juntament amb l’Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid (APDCM) i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC). També formen part de ConArte l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, l’Associació d’Actors i d’Actrius Professionals de les Illes Balears, la Unión de Actores y Actrices de la Región de Murcia, la Unión de Actores de Canarias i l’Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
ConArte neix de la fusió de les dues grans organitzacions estatals d’artistes: FAEE i OSAAEE, i busca com a objectiu prioritari defensar, dignificar i vetllar per la professió de l’artista-intèrpret, del creador i de l’intèrpret per tal d’incidir de manera positiva en la creació de una societat més justa, potenciadora de la diversitat i establir els marcs legals d’actuació que els protegisca a nivell nacional.

ConArte ha sigut una de la confederacions estatals que han participat en totes les negociacions amb el Ministeri de Cultura, el Ministeri d’Hisenda i Inaem a través de la Taula de les 52 mesures creada arran de la crisi causada per la COVID-19.
ConArte ha pogut incidir així de manera positiva en la creació d’una societat més justa i potenciadora de la diversitat i establir uns marcs legals d’actuació que protegisquen els artistes.

La pertinença a ConArte comporta l’assistència a reunions i la preparació d’informes i propostes d’actuació dins de la Confederació. Ens és impossible quantificar tot el que hem desenvolupat, presentat i analitzat en estos mesos.

Des de gener de 2020, el secretari d’APDCV, Albert García, és el secretari d’Organització de ConArte.

La pertinença a ConArte requereix la participació en totes les activitats que es generen des de l’organització, així com la preparació i l’assistència a les reunions de l’executiva.

ConArte pertany a la FIA (Federació Internacional d’Artistes), i això vol dir que representa els nostres interessos tant a nivell nacional com internacional.

Danza-T. Red de Trabajadores de la Danza

L’APDCV va ser una de les associacions promotores i fundadores el 2010 de Danza-T. Red de Trabajadores de la Danza, una plataforma plural d’entitats representatives de la dansa de tota Espanya on participen prop de 1.500 artistes de la dansa.

L’objectiu de Danza-T és establir un espai de col·laboració en activitats de promoció dels artistes de la dansa i vertebrar el sector, tant des del punt de vista territorial com des del punt de vista dels diversos agents que hi participen.

En la pràctica, la seua actuació va més enllà de la col·laboració necessària que permeta treballar de manera coordinada, ja que esdevé un agent dinamitzador d’este sector de les indústries culturals i creatives a Espanya i participa en les xarxes i plataformes internacionals dels artistes de la dansa en l’àmbit europeu.

MECUV (Mesa de Participación de la Cultura Valenciana)

Fins a l’arribada de la pandèmia, s’hi estaven treballant, entre d’altres temes:

L’establiment i el trasllat de prioritats d’intervenció pública en dansa, juntament amb el director adjunt d’Arts Escèniques.

La definició i el desenvolupament de la convocatòria pública i la selecció de la coordinadora del festival Dansa València per al període 2020-2024.

La definició i el desenvolupament de les línies d’acció que ha d’implantar la Granja de Burjassot, com a eix fonamental de desenvolupament del sector.

L’acord pel que fa als procediments que han de regir la selecció de nous/ves gestors/es i de les produccions públiques, així com perquè les produccions isquen a convocatòria pública.

La definició de les noves bases reguladores de les ajudes de l’IVC.

A causa de la crisi ocasionada per la COVID, esta taula d’associacions ha treballat de manera conjunta en l’elaboració d’estudis comparatius i propostes que s’han presentat davant la Conselleria de Cultura amb la finalitat d’elaborar un pla de mesures extraordinàries per al sector de les arts escèniques autonòmiques.

Esta taula també ha elaborat documents i propostes a entitats locals com ara ajuntaments i diputacions per tal de col·laborar en la preservació, l’ajuda i el suport al sector i als seus professionals.

Treball en xarxa amb altres entitats del sector de les arts escèniques a nivell autonòmic

Treball en xarxa amb altres entitats del sector de les arts escèniques a NIVELL AUTONÒMIC

L’APDCV, juntament amb Comitè Escèniques, l’Associació de Professional del Circ de la Comunitat Valenciana, l’AVED i l’AVEET, estem formulant un projecte comú per implantar-lo al barri del Cabanyal, on hi ha l’espai col·laboratiu de treball comunitari al teatre El Musical, cedit i gestionat per l’Ajuntament de València. Serà la II Fira esFERa d’Associacions d’Arts Escèniques Valencianes.

Les associacions pensem que la vivència de la cultura és la clau per a reforçar vincles socials i ajudar a resoldre conflictes en barris o problemes d’inserció social, entre d’altres qüestions. Les arts escèniques són una eina fonamental d’expressió ciutadana que ha d’estar present al nostre territori: barris, ciutats i pobles.
Volem incidir en el treball de barri per participar del desenvolupament cultural a una escala menuda però imprescindible i crear un espai d’intercanvi i comunicació entre les arts vives i la vida associativa i cultural de barri: celebracions, fires, actuacions cap als ciutadans i ciutadanes.
Volem continuar explorant maneres d’apropar la pràctica escènica des del teatre, el circ, la dansa i la creació dramatúrgica, a la nostra societat (barris, col·legis, instituts, centres de jubilats, centres d’inserció, etc.).