ÀREES DE TREBALL

Treballem en diferents línies per a poder donar la màxima cobertura i representativitat als professionals de la dansa.

Política cultural APDCV

POLÍTICA CULTURAL

Com a agent cultural, l’APDCV ha d’intervindre en la definició de les polítiques públiques del sector professional que representem.
APDCV política educativa

POLÍTICA EDUCATIVA

L’APDCV té oberts diversos canals de comunicació i negociacions per a abordar els aspectes que afecten l’educació en dansa.
àrea sindical en dansa

ÀREA SINDICAL

L’APDCV treballa en la defensa i millora dels drets laborals dels professionals de la dansa valenciana.
desenvolupament professional en dansa

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Activitats i serveis encaminats a donar suport a l’activitat laboral i professional de la dansa.

formació contínua del professional en dansa

FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSIONAL

Accions formatives transversals, amb l’objectiu d’atendre de manera global els diversos perfils del professional de la dansa.

comunicació y sensibilització en dansa apdcv

COMUNICACIÓ

Diversos canals de comunicació interna i externa.