TROBADA DE L’APDCV AMB EL SECTOR EN DANSA VALÈNCIA 2021

Trobada de presentació de la Federació Estatal Danza-T i debat obert amb professionals de Madrid, Andalucía, Catalunya i Comunitat Valenciana, sobre les línies de treball de la Federació per a la promoció, defensa i representació dels nostres professionals: Estatut de l’Artista, Laboralitat, Transicions professionals i Projectes en xarxa.

Participen:
César Casares (APDCM),
Anna París (PAD)
Xevi Dorca (APdC)
Ángela Verdugo (APDCV).