TROBADES DE L’APDCV AMB EL SECTOR EN DANSA VALÈNCIA

11 de Novembre a las 11:00 VIA ZOOM

L’APDCV amb la col·laboració del Festival Dansa València i l’Institut Valencià de Cultura organitza aquesta trobada amb l’objectiu de proposar un debat obert sobre les Arts de l’escena del present des d’una visió col·laborativa i de les cures. Posarem especial èmfasi en el caràcter comunitari i relacional que aporten les Arts del cos i del moviment en diferents contextos i en relació amb els últims esdeveniments històrics. Per a això comptarem amb professionals de la gestió per a conèixer com s’està desenvolupant la petita revolució de dotar d’espais de cura als artistes, al territori més pròxim i a la comunitat. Gestores en moviment que aposten per un canvi on aquests principis sigen assumits per la pròpia institució, cuidant als artistes i creant llaços col·laboratius.

Participants:
María González (Mes de Danza)
Nati Buil (Festival Trayectos)
Sara Esteller (Periodista especialitzada en dansa)

 

www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=900537″>https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=900537

Link d’inscripció