JORNADES DE DANSA ESPANYOLA

Projectes APDCV

Estes jornades estan organitzades per la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) i dirigides per la doctora en Pedagogia i catedràtica de Dansa Espanyola, Rosario Rodríguez Llorens.

Van nàixer fruit de la tenacitat de les associades i associats que reclamaven atenció i cura cap a la dansa espanyola i de la voluntat i sensibilitat de la pròpia associació que va entendre esta necessitat i va saber canalitzar-la.
Pretenen fer un recorregut per la història de la Dansa Espanyola a la Comunitat Valenciana i ensenyaments de repertori i classes magistrals.

Estan reconegudes per la Conselleria d’Educació com a activitat de formació permanent del professorat.

jornades de la dansa espanyola

Actualitat i històric del projecte