CIRCULA!

TREN DE LA CREACIÓ I FORMACIÓ

PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS

INTRODUCCIÓ

Circula! és una iniciativa col·laborativa entre diversos agents articuladors del sector que pretén fomentar i facilitar l’exhibició de peces de dansa i activar diverses propostes de formació a través dels nostres professionals a les comunitats de Madrid, València, Catalunya, Euskadi, Andalusia, Canàries i Principat d’Astúries.
Circula! és un circuit amb repercussió estatal que té per objectiu fomentar la formació i la visibilitat d’espectacles en què el moviment i el cos són eix central i facilitar la mobilitat dels nostres professionals i complicitats entre les comunitats autònomes, més enllà d’un únic intercanvi de peces escèniques.Cada comunitat selecciona un/a creador/a (amb companyia o sense) que podrà mostrar la seua obra i fera una proposta formativa (taller, classe magistral, work-shop…) en una de les altres quatre comunitats autònomes. Cada creador/a rep una ajuda de 2.500 euros, que inclou l’actuació i l’acció formativa corresponent.S’hi ofereix l’oportunitat a les/als creador/es valencians/es de mostrar el seu treball en altres comunitats autònomes i de fer circular les seues peces, fet que, a més a més, afavoreix els seus projectes a l’hora de sol·licitar ajudes i subvencions públiques de caràcter estatal.Les peces presentades no poden haver-se exhibit a la comunitat que l’acull ni haver participat en circuits i xarxes estatals públiques de cada any, amb l’objectiu d’afavorir que s’hi exhibisquen projectes escènics de més risc i amb més dificultats per a girar.Circula! és un projecte d’àmbit estatal de foment de la formació contínua, que afavoreix l’intercanvi artístic i la visibilitat d’espectacles de dansa.
Circula! és un projecte que facilita la mobilitat geogràfica dels professionals de la dansa.

DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DEL PROJECTE

Circula! naix l’any 2015 com un projecte col·laboratiu de les associacions de professionals de la dansa de la Comunitat Valenciana, Catalunya i la Comunitat de Madrid. S’articula mitjançant convocatòria pública: els afiliats i les afiliades a les entitats promotores del projecte poden presentar-hi la seua proposta escènica i formativa. En l’edició de 2020 som set associacions estatals. Les reunions preparatòries estaven previstes en el context del festival Dansa València, però no es van poder dur a terme.

EXHIBICIÓ DE LES PROPOSTES ESCÈNIQUES

L’exhibició de les propostes seleccionades i l’acció formativa a 202 es va concentrar entre setembre i desembre de 2020 en diverses autonomies i teatres, pròximament novetats 2021.

MITJANS MATERIALS, HUMANS I TÈCNICS//EQUIP HUMÀ

La direcció, coordinació, gestió, producció i comunicació del projecte Circula! va a càrrec dels gestors de cada associació participant en el projecte. En total set persones treballant coordinadament són les encarregades d’implantar el projecte de principi a fi. A més a més, són els responsables de dur a terme l’avaluació de Circula! en cadascuna de les seues edicions per tal d’incorporar-hi millores any rere any.Les comissions de valoració es constitueixen en set equips que treballen de manera independent, un per cada territori que participa en el projecte. Estes comissions territorials estan formades per un membre de la junta directiva i un representant dels espais escènics que participen en Circula!Cada comissió està integrada, com a mínim, per un representant de l’espai d’exhibició que acull la proposta i un membre de la junta de l’associació corresponent.El disseny gràfic (logo de Circula! i programacions) el fa l’equip de comunicació de l’APdC (Catalunya), mentre que el disseny de les convocatòries va a càrrec de la gestora cultural de l’APDCV (Comunitat Valenciana). Pel que fa a la comunicació , tot i que cada entitat té autonomia i fa servir els seus propis recursos i eines de manera independent, hi ha coordinació pel que fa als continguts que s’han de difondre.

Actualitat i històric del projecte

Novetats CIRCULA! 2023

L'objectiu de Circula! 2023 és fer costat a artistes i col·lectius artístics de tot l'Estat afavorint la recerca i la creació dels llenguatges escènics contemporanis i l'intercanvi, amb la comunitat...

Llegir més

CIRCULA! 2022

En l'edició de 2022 han estat deu associacions estatals les participants. Qualitat, trajectòria i innovació són els criteris principals que tenen en compte aquestes comissions de valoració a l'hora...

Llegir més