Novetats CIRCULA! 2023

L’objectiu de Circula! 2023 és fer costat a artistes i col·lectius artístics de tot l’Estat afavorint la recerca i la creació dels llenguatges escènics contemporanis i l’intercanvi, amb la comunitat i el context del territori, tant social com artístic, potenciant la trobada, l’experiència en funció de la necessitat i naturalesa del projecte seleccionat. La gran novetat de 2023 és la creació de una nova modalitat de residències.

MODALITAT A: RESIDÈNCIES DE RECERCA O DE CREACIÓ

Es podran presentar a aquesta convocatòria per a realitzar una residència artística de creació, creadores associades de les comunitats de Madrid, Catalunya, Euskadi, Andalusia, Galícia i Comunitat Valenciana.

Les residències artístiques dels projectes seleccionats es concentraran majoritàriament en el segon semestre del 2023. Calendari per determinar.

  • Tindran una durada mínima d’una setmana i màxima de dues.
  • Durant el període de residència les creadores seleccionades es comprometen a consensuar amb la direcció del centre una acció o accions que facilitin la difusió del mateix procés (mostra oberta, treball amb comunitats no professionals, workshops…) o qualsevol altra activitat que reverteixi en l’entorn més pròxim.
  • Cada creador/a o companyia seleccionada rebrà un caixet màxim de 2.500 euros (imposats no inclosos) per dues setmanes. Si la residència tingués una durada menor, s’ajustaria aquest pressupost de manera proporcional, que seran abonats prèvia presentació d’una factura. Aquest import inclou el treball de residència, així com totes les despeses d’intèrprets, tècnics/as, transports, dietes i necessitats específiques que es derivin d’elles. Per a cobrir l’allotjament, en cas de ser necessari, es podrà optar a una bossa econòmica de màxim 500€.

La creadora seleccionada de COMUNITAT VALENCIANA tindrà la seva residència a CATALUNYA, en el CONVENT DELS ARTS (Alcover, Tarragona) en el segon semestre, amb una durada de dues setmanes.

 

MODALITAT B: EXHIBICIÓ

Es podran presentar a aquesta convocatòria per a exhibir una proposta artística al costat d’un taller formatiu, creadores associades d’alguna d’aquestes comunitats (Múrcia i Illes Balears).

https://circuladanza.wordpress.com/