El projecte Motors de Creació sorgeix al 2019 a Catalunya de la mà de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-APdC.

El projecte es centra en compartir i dialogar sobre els processos de creació d’artistes de dansa i/o, pel seu interès específic, altres artistes de les arts escèniques o performatives, així com en ampliar l’objectiu sobre la creació.

MOTORS DE CREACIÓ

Actualitat i històric del projecte