JORNADES DE LA SALUT DE LA DANSA

Projectes APDCV

Les Jornades de la Salut de la Dansa s’organitzen des de l’any 2008 a través de l’APDCV per a la formació i el reciclatge formatiu dels nostres associats, així com de la resta de professionals de la dansa i de sectors relacionats.

Les jornades introdueixen diverses tècniques i estudis que concerneixen la salut global del professional, independentment del seu perfil laboral, del seu estil o de la seua disciplina de dansa i que la formació reglada vigent no aborda de manera concreta.

jornades de la salut de la dansa

Actualitat i històric del projecte