Altres formacions

Projectes APDCV

En aquest espai publicarem part de la nostra programació formativa. Hi ha una part de la nostra formació que es repeteix cada any, però també deixem que part d’aquesta formació es confeccione a partir de les necessitats i realitat canviant del professional. De fet per a crear aquesta formació comptem amb l’opinió i interessos de les persones associades.

formació en dansa

Actualitat i històric del projecte