Altres formacions

Projectes APDCV

En aquest espai publicarem part de la nostra programació formativa. Hi ha una part de la nostra formació que es repeteix cada any, però també deixem que part d’aquesta formació es confeccione a partir de les necessitats i realitat canviant del professional. De fet per a crear aquesta formació comptem amb l’opinió i interessos de les persones associades.

formació en dansa

2021: Entrenaments per a professionals

Al setembre de 2021 van començar els entrenaments per a professionals a l’ Espai la Granja. Tots els divendres de 9.30 a 11 s’han realitzat aquests entrenaments, fins al moment amb els següents docents:

Sandra Gómez (Setembre-Octubre)

Natalia D’Annunzio (Octubre-Novembre)

Javier San Martin (Novembre-Desembre)

Vicent Gisbert (Gener-Febrer 2022)

Yolanda Peña (Febrer 2022)

formació en dansa