CORREDOR DE DANSA DEL MEDITERRANI

PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS

La necessitat de potenciar i incentivar aquests intercanvis fructífers a mitjà i llarg termini, que es basen en la confiança i el descobriment de l’altre, son les bases per establir canals de comunicació amb altres contextos que, sabem, treballaran darrere dels mateixos fins. 

Presència, mediació i intercanvi van ser les bases d’aquestes jornades que busquen compartir bones praxis en la gestió cultural de les associacions que estem situades territorialment en l’arc mediterrani. 

Participants:

  • Associació de Professionals de la Dansa de les Illes Balears (APDIB)
  • Associació Andalusa de professionals de la Dansa (PAD)
  • Associació de Professionals de la dansa de la Regió de Múrcia (Dansa Visible)
  • Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)
  • Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV)
MOTORS DE CREACIÓ

Actualitat i històric del projecte