La Comissió Interministerial per a l’Estatut de l’Artista treballa en un marc jurídic estable per al sector

Els set ministeris reunits han aprovat la creació de quatre grups de treball -Fiscal, Laboral, Social i Educació- per promoure mesures que serveixen de base per al desenvolupament i execució de l’Estatut de l’Artista

 

La Comissió Interministerial per a l’Estatut de l’Artista s’ha marcat com una de les primeres mesures de treball la modificació de el Reial Decret 1435/1985, que regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

L’objectiu és millorar l’estatus professional dels artistes, adaptar-lo a les noves realitats dels mitjans de fixació de la feina cultural en l’entorn digital i les noves formes de difusió de la cultura per combatre els abusos en la contractació temporal i els falsos autònoms. Es tracta, per tant, de millorar la protecció laboral i social, especialment en protecció per desocupació, que s’adapti a el moment actual i que es reconeguin les condicions laborals als col·lectiu d’artistes.

La mesura està impulsada pel Ministeri de Treball i Economia Social i forma part de l’acord de Govern de coalició.

També es treballa en oferir formació específica als treballadors públics de l’Agència Tributària, del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de la Seguretat Social. L’objectiu és facilitar i agilitzar els tràmits i gestions i la informació que reben els artistes respecte als seus drets i obligacions en matèria de fiscal, seguretat social i laboral.

Per la seva banda, el Ministeri d’Educació i Formació Professional treballa en la creació d’una Llei d’Ensenyaments Artístics, tal com ja ha anunciat en seu parlamentària.

Es tracta de la primera reunió de la Comissió, després que el Consell de Ministres aprovés el seu constitució el passat 27 de juliol. La componen els ministeris d’Hisenda; Educació i Formació Professional; Treball i Economia Social; Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; Inclusió Seguretat Social i Migracions; i Ministeri d’Universitats.

Amb les mesures acordades, es fa un pas més en la dotació a l’col·lectiu d’artistes d’un marc jurídic estable adaptat a les particularitats del seu acompliment. Es dóna també compliment a l’mandat aprovat pel Congrés dels Diputats.

Component 24 del Pla de Recuperació

A més, l’elaboració d’l’Estatut de l’Artista és també una de les reformes incloses en el Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i abans de el quart trimestre del 2022 s’han d’impulsar les actuacions necessàries per al seu desenvolupament.

Per agilitzar l’adopció de les mesures que serveixen de base per al desenvolupament i execució de l’Estatut d’l’Artista, la Comissió Interministerial ha aprovat la creació de quatre grups de treball. Hi haurà un dedicat als assumptes relacionats amb la part fiscal; un altre grup abordarà les qüestions de l’àmbit Laboral; un tercer, del Social i un quart tractarà els assumptes relacionats amb l’educació.

La Comissió es tornarà a reunir al mes d’octubre i està previst que hi haja una tercera reunió abans que acabe l’any.

El Ministeri de Cultura i Esport, a qui correspon la interlocució amb els grups d’interès afectats per aquesta normativa, coordinarà els treballs amb la resta de ministeris.

 

 

Font: APdC