2023_ CORREDOR MEDITERRANI DE LA DANSA 

TROBADA APDCV A DANSA VALÈNCIA

2023_ CORREDOR MEDITERRANI DE LA DANSA 

 

La necessitat de potenciar i incentivar aquests intercanvis fructífers a mitjà i llarg termini, que es basen en la confiança i el descobriment de l’altre, fan que aquesta trobada siga un primer pas perquè després es continue establint canals de comunicació amb altres contextos que, sabem, treballaran darrere dels mateixos fins. Parlem de festivals de l’arc mediterrani i altres contextos de programació. Per això, una de les claus de la trobada serà la relatoria del mateix per a poder presentar el treball realitzat en aquests contextos dels quals parlàvem.

Presència, mediació i intercanvi van ser les bases d’aquestes jornades que busquen compartir bones praxis en la gestió cultural de les associacions que estem situades territorialment en l’arc mediterrani. València és el lloc idoni per a fer de node de connexió territorial.

Participants:

  • Associació de Professionals de la Dansa de les Illes Balears (APDIB)
  • Associació Andalusa de professionals de la Dansa (PAD)
  • Associació de Professionals de la dansa de la Regió de Múrcia (Dansa Visible)
  • Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)
  • Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV)

 

Relació amb Dansa València

Dansa València és durant el mes d’abril l’epicentre de la Dansa de l’Estat, per la qual cosa l’equip de la APDCV considera que el marc del Festival és l’idoni per a aquesta trobada. És important ressaltar l’històric de col·laboracions entre APDCV i DV en els últims anys, participant en la programació expandida amb trobades i diferents activitats que aprofundeixen en temes que ens interessen com a professionals i com a associació.

Enguany continuerem construint a Dansa València el 19 i 20 d’abril de 2023 i al Festival Cadis en Dansa en juny de 2023.