GOL

GRUP D’OBSERVACIÓ LOCAL

PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS

L’APDCV ha coordinat aquest projecte que va començar al gener de 2020.
G.O.L és un grup de treball transversal dirigit a professionals del sector de la dansa i el moviment o de branques artístiques vinculades, en qualsevol dels seus perfils (creadors, intèrprets, productors, gestors, coreògrafs, dissenyadors, docents…).La configuració del grup tracta de reunir perfils diversos en quants a categories professionals (capacitats), com a nivells d’experiència. El grup treballa amb la idea de la creació horitzontal de coneixement, on les diferents competències dels participants són aprofitades, compartides i valorades per tot el grup per a crear nous coneixements.El grup de treball té com a fi la realització d’una pràctica col·lectiva i al mateix temps que pot servir de suport al desenvolupament dels projectes individuals dels integrants del grup.
En aquest cas, l’IVC convida als deu participants a treballar sobre el concepte de residència. El procés ha involucrat a 7 experts (activadors), 5 institucions col·laboradores i 3 associacions professionals. Com a resultat el grup proposa la “Convocatòria Dual per a residències de recerca en arts vives”, dirigida a institucions interessades a acollir residències i a creadors i creadores amb projectes de recerca.

grupo observación local

Participants: Cristina Barbero, Andrea Torres, Elia Cervera, Pilar Martí, Marta Fernández, Norberto Llopis, María Tamarit, Marta García, Jessica Martín, Salva Alemany.
Diseny i mediació: Mónica Pérez
Coordinació: APDCV
Activadors: Nathalie Vautran (cia. Pierre Rigal), Rocío Pérez, Tatiana Clavel, Mireia Ferrer(Radicantes), Sonia Martínez, Nuria Enguita, Manuel Cuadrado.Instituciones colaboradoras: Acción Cultural Ayuntamiento de València, TEM, Bombas Gens, IVAM, Universitat de València, Comité Escèniques, AVED.