Treball amb altres organitzacions

Treball amb altres organitzacions

Una de las finalitats de l’APDCV és potenciar la cohesió i l’articulació del sector com a mitjà per a assolir un reconeixement òptim de la professió i un grau més alt d’interlocució. En este sentit, hem establit mecanismes de cooperació amb entitats i institucions que estan treballant en el sector de la dansa i hem creat estratègies d’acció col·lectives, tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal:

A nivell autonòmic col·laborem i treballem amb:

AVED: Asociación Valenciana de Empresas de Danza

Logotipo AVED

En 2008 vam signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa. La nostra és una relació molt estreta i col·laborem activament en comissions del sector i plataformes de cultura. El nostre objectiu comú es assolir un major reconeixement de la dansa dins de les arts escèniques valencianes.
Link a la web

Associació Socio-Cultural de Dansa Gerard Collins

Logotipo Gerard Collins

Pel juny de 2010 vam signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Sociocultural de Dansa Gerard Collins per al foment de la dansa dels futurs professionals. Fruit d’este conveni, des de l’APDCV es concedeixen beques per al desenvolupament professional de joves ballarins.
Link a la web

Associació Cultural Premis Abril

Logotipo Premis Abril

Som col·laboradors, patrocinadors i membres d’esta organització que treballa amb l’objectiu d’incentivar la creació en les arts escèniques valencianes i que cada any organitza i celebra els Premis Abril de les Arts Escèniques professionals de la Comunitat Valenciana..
Link a la web

Sector Industrias culturales de la CV

La desaparició del Circuit Teatral Valencià va generar un profund malestar en el sector de la cultura de la Comunitat Valenciana. Arran d’este esdeveniment, la totalitat del sector cultural valencià es va unir amb el propòsit de reivindicar una sèrie de millores per al sector de la cultura i exigir un paper actiu de les associacions en la política cultural autonòmica. L’APDCV, com a entitat representativa del sector de la dansa, forma part activa en este moviment i va elaborar, juntament amb AVED, l’Informe del sector de la dansa, vetlant tothora perquè la realitat i els interessos dels nostres professionals es veren reflectits en la política cultural de la nostra comunitat. El 17 de desembre de 2010 es va fer públic el Comunicat del Sector de les Indústries Culturales de la CV.

Asociaciones Terpsícore y Danza Castellón Sociedad Filocoréutica

L’APDCV col·labora activament amb estes associacions des de 2009 per aconseguir que Castelló puga disposar d’un centre d’ensenyament de dansa públic. En l’actualitat, la xarxa de centres públics d’estudis oficials de dansa de la Comunitat Valenciana és clarament desfavorable en la província de Castelló, on no hi centres públics en cap dels seus nivells (elemental, mitjà i superior). Per este motiu, hem coordinat els nostres esforços, per denunciar la situació i reivindicar a les institucions públiques la creació d’un Conservatori Professional de Dansa.
Informe de la situació de la dansa en Castelló
Grup de Facebook: Castellón quiere bailar

 

A nivell estatal:

FAEE (Federación de Artistas del Estado Español)

Logotipo FAEE

L’APDCV pertany a FAEE (Federació d’Artistes de l’Estat Espanyol) des de l’any 2010. La FAEE la componen les Unions d’Actors d’Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Madrid, Màlaga i Canàries; i les associacions de professionals de la dansa de Madrid (APDCM) i Catalunya (APdC). La FAEE és membre de FIA (Federació Internacional d’Artistes). Per a saber més sobre FAEE clica ací.

Danza-T. Red de Trabajadores de la Danza

L’APDCV ha sigut una de les associacions promotores de DANZA T. Red de Trabajadores de la Danza, plataforma que aplega set associacions del sector de la dansa a nivell estatal: APdC (Cataluña), APDCM (Comunidad de Madrid), ADDE (Euskadi), DANESGA (Galicia), PAD (Andalucía), APDCAN (Canarias) i APDCV. Entre totes les associacions representem més de 1.500 professionals de la dansa a l’Estat espanyol. Per a saber més sobre Danza-T (dossier provisional) clica ací.

 

Entitats patrocinadores d’APDCV:

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música - Ministero de Cultura

Logotipo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música - Ministero de Cultura

Teatres de la Generalitat Valenciana

Logotipo de Teatres de la Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Valencia

Logotipo del Ayuntamiento de Valencia

Fundación AISGE

Logotipo de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión

Jordan Release Dates 2016

El contingut que s’ofereix en esta web requereix una tasca d’actualització constant que, a voltes, no és possible oferir. Si vols saber més sobre algun dels temes que hi apareixen, posa’t contacte amb l’APDCV.

Avís legal