Presentació

Presentació

una organització professional sense ànim de lucre, constituïda en 1987 a l’empara de la Llei reguladora del dret d’associació sindical. L’APDCV aplega els professionals de la dansa de la Comunitat Valenciana i té com a missió la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus associats.

Qui en poden ser socis

Podran afiliar-se voluntàriament a l’APDCV tots els professionals que realitzen una activitat relacionada amb la dansa (ballarins, coreògrafs, professors, especialistes en salut, gestors, productors, etc.) FES-TE’N SOCI ARA!

Quins són els nostres objectius

Segons els seus estatuts, els objtectius de l’APDCV són els següents:

Línia sindical:

  • Representar i defensar els drets professionals del sector i, per a aconseguir-ho, actuem com a interlocutors i catalitzadors de les problemàtiques del sector.
  • Vetlar pel reconeixement ple i el prestigi de la professió. Intercedim perquè els nostres interessos es vegen reflectits en les polítiques públiques i programem accions encaminades a assolir un reconeixement social més ampli de la professió.
  • Fomentar la solidaritat dels afiliats i professionals del sector. Actuem com a agent cohesionador i vertebrador del sector.

Línia assistencial:

  • Propulsar i Programar les accions necessàries per tal de facilitar el desenvolupament de la professió.
  • Crear i prestar serveis per als nostres: assessorament, formació, promoció dels associats, millores professionals, etc.
  • Ajudar i prestar suport als nostres socis.
  • Dissenyar, desenvolupar i/o gestionar cursos de formació per al professorat i per als nostres socis.
  • Dissenyar, desenvolupar i/o gestionar projectes i activitats de cooperació i gestió cultural.
  • Produir i/o donar suport a projectes d’investigació relacionats directament amb el nostre àmbit professional.
  • Donar suport als projectes dissenyats pels nostres socis, sempre que s’emmarquen en l’àmbit d’actuació de l’APDCV.

 

Nike LeBron 16

El contingut que s’ofereix en esta web requereix una tasca d’actualització constant que, a voltes, no és possible oferir. Si vols saber més sobre algun dels temes que hi apareixen, posa’t contacte amb l’APDCV.

Avís legal